Jak ustawić kąt zraszania w zraszaczu mini 8?

Jak ustawić kąt zraszania w zraszaczu mini 8?