Atest PZH na złączki Datka

Atest PZH na złączki Datka

W ostatnich latach zmieniły się preferencje zakupowe Polaków. Klienci coraz częściej wybierają wyższej jakości produkty, które w większości przypadków są po prostu lepsze i trwalsze. Ważną kwestią, na którą zwracają uwagę klienci są także różnego rodzaju atesty oraz certyfikaty będące potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa użytkowania danego produktu.

Czym jest Atest PZH?

Atest PZH, czyli Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. Produkt w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Zanim dany produkt uzyska atest jest bardzo dokładnie i szczegółowo badany pod kątem składu chemicznego, jakości i właściwości mechanicznych oraz podlega wielu testom i analizom. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego we wszystkich etapach sprawdzających produkt zyskuje atest PZH.

Atesty Higieniczne PZH wystawia się na życzenie odbiorcy lub producenta przez instytucję upoważnioną do oceny jakości produktu, którą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Twórca dokumentu zobowiązany jest do przebadania danego produktu pod względem jakości, składu chemicznego, właściwości mechanicznych itp. Dopiero po pozytywnym przejściu wielu testów i badań, wystawiany jest końcowy

Atest PZH wydawany jest na wniosek producenta danego wyrobu przez uprawnioną jednostkę, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie. Założona 21 listopada 1918 roku jednostka należy do jednych z najstarszych w Polsce instytucji, zajmujących się prowadzeniem badań w podstawowych domenach zdrowia publicznego.

Instytut od zawsze prowadził działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego, mimo stałego rozwoju nauk medycznych i ciągle zmieniającej się sytuacji zdrowotnej, jak i politycznej kraju. Były to zatem działalności nie tylko o charakterze naukowym i szkoleniowym, ale także usługowo-badawczym, interwencyjnym i funkcjonalnym. Głównymi zagadnieniami pozostały jednak niezmiennie: higiena, epidemiologia, bakteriologia, immunologia czy parazytologia.

NIZP-PZH od lat współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami o pokrewnych misjach. Zaliczyć można do nich znaną na całym świecie organizację WHO, ECDC czy DG Sanco. Razem przeciwstawiają się rozwojowi chorób, niehigienicznym warunkom pracy czy rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, uczestnicząc w procesie tworzenia ważnych programów i przedsięwzięć dotyczących zdrowia publicznego oraz przygotowując ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych.

 

Atesty higieniczne PZH – czy jest obowiązkowy?

Jeszcze do niedawna Atest PZH był obowiązkowy dla większości urządzeń i materiałów stosowanych zarówno w budownictwie, jak i w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje jednak nowy regulamin, który zawęził grupę produktów atestowanych, wyłącznie do tych, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. W innych wypadkach jest to zatem dokument w pełni dobrowolny.

Atest Higieniczny PZH – dlaczego warto zwracać uwagę na certyfikat?

Mimo, iż Atest Higieniczny PZH nie jest dokumentem wymaganym dla większości wyrobów to jednak istnieją przesłanki, które skłaniają by zwracać na niego uwagę. W przypadku wyrobów, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi czy środowiska, producent tego wyrobu lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu, jest prawnie oraz cywilnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego wyrobu. Nawet nieświadome narażenie człowieka na uszczerbek zdrowotny czy chorobę może bowiem ponieść za sobą niemałe konsekwencje. PZH Atest jest więc gwarancją, zapewnieniem i jednocześnie tak zwaną podkładką dla spraw toczących się o ewentualne narażenie człowieczeństwa na niebezpieczeństwo.

Atest PZH, jako jeden z wyróżników jakości i bezpieczeństwa, może okazać się przydatny podczas procedur przetargowych czy procesów wyboru dostawców.

Atest Higieniczny PZH wyróżnia dany produkt, który jest sprawdzony przez ekspertów i bezpieczny dla zdrowia. Niewątpliwie producent, który dobrowolnie poddaje atestacji swoje produkty, wykazuje szczególną dbałość o potrzeby swoich klientów i jakość własnych wyrobów.

Atest PZH – termin ważności

PZH Atest Higieniczny wydawany jest zwykle na okres 5 lat. W przypadku produktów, podlegających jednak obowiązkowej procedurze atestacji, czyli wyrobów kontaktujących się z wodą pitną oraz atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego – Atesty Higieniczne PZH ważne są tylko przez 3 lata.

Atest PZH jest z pewnością jednym z najbardziej cenionych i zauważalnych rekomendacji, świadczących o jakości danego produktu

BIBLIOGRAFIA:

1. https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Reulamin-ubiegania-si%C4%99-o-wydawanie-Atest%C3%B3w-Higienicznych-i-%C5%9Awiadectw-Jako%C5%9Bci.pdf

2. https://higieniczny.pl/atest-pzh-czym-jest-ile-kosztuje-jak-sprawdzic-czy-jest-wymagany-certyfikat-higieniczny.html